Pracownia Wspomagania Wychowawczego Nauczycieli

Zadania Pracowni:

 1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

Pracownia Wspomagania Metodycznego Nauczycieli

Zadania Pracowni:

 1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów.

Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek

Zadania Pracowni:

 1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

 2. udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych kadrze kierowniczej szkół i placówek oraz (w miarę potrzeb) nauczycielom;

Pracownia Organizacji Systemów Wspomagania Szkół/Placówek

Zadania Pracowni:

 1. organizowanie wspomagania szkół/placówek - w tym - pozyskiwanie zleceniobiorców w zakresie opracowanych programów wspomagania;
 2. koordynowanie współpracy Ośrodka z samorządami lokalnymi – w tym – pozyskiwanie zleceniobiorców projektów strategii oświatowych  opracowywanych przez Ośrodek;

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax