Harcerstwo 100+

projekt edukacyjny realizowany przez
Komendę Chorągwi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
i Komendę Hufca Zielonej Góry
przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

 

Projekt jest próbą realizacji w praktyce postanowień Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Związkiem Harcerstwa Polskiego z dnia 23 maja 2010 r. Ma na celu wzmocnić i pogłębić współpracę partnerów w procesie wychowania dzieci i młodzieży.
Projekt Harcerstwo100+ kierowany jest do zielonogórskich harcerzy, młodzieży niezrzeszonej oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o harcerstwie i jego ponad 50 letniej tradycji na Ziemi Lubuskiej oraz inspirowanie do podejmowania samodzielnych prac badawczych w oparciu o nowoczesny warsztat informacyjny i wyszukiwawczy.

Podsumowanie Projektu Harcerstwo 100+

W dniu 28 lutego 2014 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.Grzegorzewskiej w Zielonej Górze odbyło się Forum realizatorów projektów edukacyjnych Harcerstwo 100+.
Organizatorami imprezy były: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Warsztaty  Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Centralną Komisją Egzaminacyjną zorganizował warsztaty, w których uczestniczyli nauczyciele matematyki uczący w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Celem szkolenia było wsparcie nauczycieli liceów i techników w przygotowaniu uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax