Centrum coachingu

Czujesz potrzebę zmian w swoim życiu?
Chcesz odkryć i wykorzystać swój potencjał?

Oferujemy coaching zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom!

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną:

 • pełniej korzystać z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów, są zainteresowani własnym rozwojem;
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach;
 • zrealizować swój realny cel, ale nie wiedzą, co zrobić;
 • zyskać większą świadomość i wzmocnić siebie;
 • odnaleźć nową energię do działania;
 • pokonać własne bariery i ograniczenia – w myśleniu i zachowaniu;
 • zweryfikować swoje cele w różnych obszarach życia, dostrzec nowe perspektywy;
 • nauczyć się podejmowania świadomych decyzji;
 • zmienić swoje życie, wprowadzić trwałe zmiany.

 

Proponujemy coaching:

 • osobisty/życiowy (life coaching – koncentruje się na poprawie funkcjonowania klienta w życiu codziennym, rozwoju osobistym; służy m.in. doskonaleniu kompetencji w komunikacji z innymi ludźmi, podniesieniu samooceny, planowaniu i osiąganiu życiowych celów, realizacji marzeń);
 • zawodowy/kariery (dotyczy rozwoju zawodowego, wsparcia w realizacji konkretnych wyzwań zawodowych; służy nauce niezbędnych umiejętności, zmiany przekonań i postaw);
 • zespołu (team coaching – skupiony na rozwoju potencjału konkretnego zespołu, bazuje na doświadczeniu jego członków; służy budowaniu relacji, polepszeniu realizacji zadań, radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi);

 

Coaching to wspieranie rozwoju i potencjału osoby, zespołu lub organizacji!

JAK TO DZIAŁA?

Coaching jest formą spotkań indywidualnych i/lub grupowych z coachem. Proces coachingu złożony jest z sesji coachingowych i zadań wykonywanych pomiędzy sesjami. Ilość sesji i czas trwania ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Coach i jego Klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype’a). Coach dobiera odpowiednie narzędzia i sposoby realizacji zadań indywidualnie do sytuacji Klienta, wyznaczonych przez niego celów.

Sesje coachingowe polegają na rozmowie na temat, o którym decyduje Klient. Każde spotkanie coachingowe ma swój indywidualny scenariusz i formę, w trakcie jego trwania coach wspiera Klienta, motywuje i ukierunkowuje na cel.

Rolą coacha jest pomaganie w odkrywaniu zasobów i mocy Klienta, coach nie spełnia roli doradcy ani terapeuty, nie poucza i nie daje „dobrych rad”. Słucha, zadaje pytania, dzieli się obserwacjami bez oceniania, wyznacza zadania i zachęca do działania. Jego głównym zdaniem jest wspieranie Klienta w osiąganiu wyznaczonych przez niego celów.

Coaching indywidualny – zasady organizacyjne:

 • czas trwania jednej sesji: do 60 minut (pierwsza sesja jest dłuższa i trwa 80 minut);
 • czas trwania coachingu: w zależności od celu klienta (od kilku tygodni do kilku miesięcy);
 • koszt jednej sesji: coaching osobisty – 80 zł, coaching kariery – 100 zł;
 • miejsce spotkań: w siedzibie ODN lub miejscu wskazanym przez klienta.

 

Coaching grupowy – zasady organizacyjne:

 • czas trwania jednej sesji: 4 godziny dydaktyczne;
 • częstotliwość sesji: dwa razy w miesiącu;
 • czas trwania coachingu: 5-10 sesji;
 • liczba osób w grupie: 10-12 osób;
 • koszt jednej sesji: dla klienta indywidualnego – 80 zł, dla zamówienia zbiorowego – 800 zł.

 

Korzyści dla Klienta indywidualnego:

 • wzrost samoświadomości, co jest dla niego ważne w życiu;
 • uświadomienie swoich wartości i celów, zasobów i predyspozycji;
 • doskonalenie kompetencji komunikowania się z ludźmi;
 • podniesienie skuteczności motywowania siebie i innych;
 • wzrost pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji;
 • rozwój umiejętności wyznaczania i osiągania celów do realizacji;
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, własnymi emocjami, stresem;
 • rozwijanie kreatywności, odkrywanie nowych zasobów.

 

Dzięki coachingowi możesz uświadomić sobie potrzebę zmiany!

Korzyści dla organizacji/firmy:

 • realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami firmy;
 • wsparcie w procesie wprowadzania zmian i tworzeniu wizji rozwoju;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów, poprawa kompetencji komunikacyjnych;
 • zwiększenie motywacji i samoświadomości własnego potencjału;
 • budowanie zespołów zadaniowych o wysokiej efektywności;
 • budowanie/rozwijanie kultury współpracy i wzajemnego uczenia się;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Zgrany, efektywny zespół osiąga ponadprzeciętne wyniki, co z kolei przekłada się na ogólne osiągnięcia firmy.

Profesjonalni coachowie, słuchając i obserwując Klienta, dopasują swoje podejście do jego potrzeb, tak, aby mu pomóc w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania.

Formularz zgłoszeniowy dla odbiorcy indywidualnego - Coaching

Formularz zgłoszeniowy dla odbiorcy zbiorowego - Coaching

Kontakt:
Wioletta Wodnicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 68 328 64 55, 609 997 060

 

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax