Rok 2018

Piątek, 29 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie remontu korytarza na I piętrze budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 16a, 65-031 Zielona Góra

pdf_s Zapytanie ofertowe - remont korytarza na I piętrze w budynku ODN Zielona Góra

pdf_s Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

pdf_s Załącznik nr 2 - Wizualizacja remontowa

pdf_s Załącznik nr 3 - Oferta

pdf_s Załącznik nr 4 - Umowa - wzór

Wtorek, 27 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie remontu gzymsów na budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 16a, 65-031 Zielona Góra

pdf_s Zapytanie ofertowe - remont gzymsów

pdf_s Załącznik nr 1 - Projekt remontu gzymsu

pdf_s Załacznik nr 2 - Obmiar

pdf_s Załącznik nr 3 - Oferta

pdf_s Załacznik nr 4 - Umowa - wzór

pdf_s Załącznik nr 5 - Zaświadczenie projektanta

pdf_s Załącznik nr 6 - Odpis uprawnień projektanta

pdf_s Załącznik nr 7 - Rysunek - szkic sytuacyjny

pdf_s Załacznik nr 8 - Rysunek - elewacje, gzymsy - kolorystyka


Rok 2017

Czwartek, 05 października 2017 r.

pdf_s Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Moje kompetencje - Twój sukces", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

pdf_s Opis Warunków Zamówienia

pdf_s załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf_s załącznik nr 2 – Formularz oferty wraz załącznikami

pdf_s załącznik nr 3 – Projekt umowy

pdf_s załącznik nr 1 do formularza oferty - wykluczenie z postępowania

pdf_s załącznik nr 2 do formularza oferty - grupa kapitałowa

pdf_s załącznik nr 3 do formularza oferty - posiadanie uprawnień

pdf_s załącznik nr 5 do formularza oferty - zaleganie wobec ZUS i US

pdf_s załącznik nr 6 do formularza oferty - wykaz osób


Rok 2016

Piątek, 02 grudnia 2016 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Środa, 17 sierpnia 2016 r.

pdf_s  Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z nauczycielami szkół podstawowych


Rok 2014

Piątek, 28 listopada 2014 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r.

pdf_s Protokół 4/2014 str.1,str.2,

Środa, 2 kwietnia 2014 r.

pdf_s Protokół 2/2014 str.1,str.2str.3.  

 

Czwartek, 27 marca 2014 r.

pdf_s Protokół 2/2014 str.1,str.2str.3.  

 

Środa, 19 marca 2014 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na catering

Poniedziałek, 17 marca 2014 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne

pdf_s Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Poniedziałek, 3 marca 2014 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe srt.1str.2str.3str.4str.5 

Środa, 26 lutego 2014 r.

pdf_s Protokół nr 1

Wtorek, 11 lutego 2014 r.

Nabór na stanowiska w projekcie "Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne":

pdf_s koordynator projektu

pdf_s specjalista ds. finansowych

pdf_s prowadzący stronę www

 


 

Rok 2013

Wtorek, 26 listopada 2013 r.

pdf_s Protokół nr 14 str.1;str.2;str.3

Wtorek, 12 listopada 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe

Środa, 25 września 2013 r.

pdf_s Protokół nr. 13, str.1str.2

Środa, 18 września 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na katering PZ 27.09-30.11

 
Poniedziałek, 27 maja 2013 r.

pdf_s Protokół dot. wykonania banerów, tablicy informacyjnej, plakatów itp. str.1str.2str.3.

Czwartek, 23 maja 2013 r.

pdf_s Protokół dot. cateringu w trakcie trwania zajęć KKZ i PZ od 24 maja 2013r. do 06 lipca 2013r. str.1; str.2. 

Wtorek, 21 maja 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe, dot. wykonania banerów, tablicy informacyjnej, plakatów itp.

pdf_s Zapytanie ofertowe na catering w trakcie trwania zajęć KKZ i PZ od 24 maja 2013r. do 06 lipca 2013r.

Czwartek, 16 maja 2013 r.

pdf_s Protokół dot. zakupu cateringu str1; str.2.

Wtorek, 14 maja 2013 r.

pdf_s Protokół dot. zakupu komputera i urządzenia wielofunkcyjnego str1; str.2; str. 3.

pdf_s Protokół dot. zakupu i dostawy artykułów biurowych, str1; str.2 .

 

Poniedziałek, 13 maja 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe, catering.

Wtorek, 30 kwietnia 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe, zakup laptopa i drukarki. 

pdf_s Zapytanie ofertowe, zakup materiałów biurowych. 

Środa, 24 kwietnia 2013 r.

pdf_s Protokół z posiedzenia zespołu ds. rozstrzygnięcia ofertowego na catering z dnia 24.04.2013, str.1,str.2,str.3,str.4

Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe na catering na konferencję 24.04.2013 r.

Środa, 9 kwietnia 2013 r.
pdf_s Protokół z posiedzenia zespołu ds. rozstrzygnięcia ofertowego z dnia 11.03.20013r., str.1str.2
Piątek, 29 marca 2013 r.
pdf_s Protokół z posiedzenia zespołu ds. rozstrzygnięcia ofertowego dotyczącego wyboru osób na stanowisko pracownik biura projektu, str.1; str.2
Czwartek, 21 marca 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe Pracownik biura

Czwartek, 14 marca 2013 r.

pdf_s Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie 42 godzinnego szkolenia nauczycieli w trakcie kursu Poradnictwo Zawodowe dla gimnazjów

pdf_s Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie 42 godzinnego szkolenia nauczycieli w trakcie kursu z zakresu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla szkół ponadgimnazjalnych

pdf_s Zapytanie ofertowe Opracowanie 42 godzinnego programu szkolenia i materiałów do kursu Poradnictwo Zawodowe

pdf_s Zapytanie ofertowe Opracowanie 42 godzinnego programu szkolenia i materiałów do kursu z zakresu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

pdf_s Zapytanie ofertowe Opracowanie testów dla uczestników kursu Poradnictwo Zawodowe

pdf_s Zapytanie ofertowe Opracowanie testów dla uczestników kursu z zakresu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Wtorek, 5 marca 2013 r.

pdf_s Protokół z posiedzenia zespołu ds. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego wyboru osób na stanowiska

Wtorek, 19 lutego 2013 r.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

pdf_s Zapytanie ofertowe Koordynator projektu

pdf_s Zapytanie ofertowe Specjalista ds. finansowych projektu

pdf_s Zapytanie ofertowe Pracownik biura

pdf_s Zapytanie ofertowe Prowadzący stronę www projektu


Rok 2012

Poniedziałek. 20 sierpnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Chopina 15a

pdf_s Zapytanie ofertowe - wynajem pomieszczeń


Wtorek, 20 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

pdf_s Zapytanie ofertowe Nabór Partnera

pdf_s Ogłoszenie o naborze Partnera - Czwartek, 05 kwietnia 2012 r.


Rok 2011

 

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

pdf_sZapytanie ofertowe Nabór Partnerów


Działanie 9.6 Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

pdf_s Zapytanie ofertowe Nabór Partnerów

 


Fachowa sieć współpracy nauczycieli: język, realioznawstwo i kompetencje interkulturalne w Saksonii na Dolnym Śląsku i w Województwie Lubuskim

pdf_s Zapytanie ofertowe Konsultant specjalistyczny


Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego

 

Czwartek, 26 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa do ODN w Zielonej Górze podręczników do wykorzystania oprogramowania w szkoleniach realizowanych w ramach projektu

 

Wtorek, 17 maja 2011 r. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie kursu obsługi oprogramowania, opracowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie obsługi programu, realizacja szkolenia w zakresie obsługi programów, przeprowadzenie badań porównawczych:
Branża mechaniczno-samochodowa
Branża elektryczno-mechatroniczna
Branża gastronomiczno-hotelarska

 

 

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax