bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe

Rok 2018

Piątek, 30 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe [plik pdf] [zip]


Piątek, 24 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej dla uczestników form doskonalenia

Zapytanie ofertowe [plik pdf]

Oferta na wykonanie usługi [plik]


Piątek, 29 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie remontu korytarza na I piętrze budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 16a, 65-031 Zielona Góra

Zapytanie ofertowe - remont korytarza na I piętrze w budynku ODN Zielona Góra [plik pdf]

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego [plik pdf]

Załącznik nr 2 - Wizualizacja remontowa [plik pdf]

Załącznik nr 3 - Oferta [plik pdf]

Załącznik nr 4 - Umowa - wzór [plik pdf]


Wtorek, 27 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie remontu gzymsów na budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 16a, 65-031 Zielona Góra

Zapytanie ofertowe - remont gzymsów [plik pdf]

Załącznik nr 1 - Projekt remontu gzymsu [plik pdf]

Załacznik nr 2 - Obmiar [plik pdf]

Załącznik nr 3 - Oferta [plik pdf]

Załacznik nr 4 - Umowa - wzór [plik pdf]

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie projektanta [plik pdf]

Załącznik nr 6 - Odpis uprawnień projektanta [plik pdf]

Załącznik nr 7 - Rysunek - szkic sytuacyjny [plik pdf]

Załacznik nr 8 - Rysunek - elewacje, gzymsy - kolorystyka [plik pdf]Rok 2017

Czwartek, 05 października 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o udzieleniu zamówienia [plik pdf]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Moje kompetencje - Twój sukces", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Warunków Zamówienia [plik pdf]

załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [plik pdf]

załącznik nr 2 – Formularz oferty wraz załącznikami [plik]

załącznik nr 3 – Projekt umowy [plik]

załącznik nr 1 do formularza oferty - wykluczenie z postępowania [plik]

załącznik nr 2 do formularza oferty - grupa kapitałowa [plik]

załącznik nr 3 do formularza oferty - posiadanie uprawnień [plik]

załącznik nr 5 do formularza oferty - zaleganie wobec ZUS i US [plik]

załącznik nr 6 do formularza oferty - wykaz osób [plik]Rok 2016

Piątek, 02 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze [plik pdf]


Środa, 17 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z nauczycielami szkół podstawowych [plik pdf]Rok 2014

Piątek, 28 listopada 2014 r.

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze [plik pdf]


Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r.

Protokół 4/2014 [plik pdf]


Środa, 2 kwietnia 2014 r.

Protokół 3/2014 [plik pdf]


Czwartek, 27 marca 2014 r.

Protokół 2/2014 [plik pdf]


Środa, 19 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe na catering [plik pdf]


Poniedziałek, 17 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne [plik pdf]

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe [plki pdf]


Poniedziałek, 3 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie szkoleń [plik pdf]


Środa, 26 lutego 2014 r.

Protokół nr 1 [plik pdf]


Wtorek, 11 lutego 2014 r.

Nabór na stanowiska w projekcie "Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne":
Opublikował: Małgorzata Ostafińska
Publikacja dnia: 30.11.2018
Podpisał: Małgorzata Ostafińska
Dokument z dnia: 24.08.2018
Dokument oglądany razy: 5 288