bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne


ODN-341/07/10

Numer: ODN-341/07/10

Tytuł: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej dla ODN w Zielonej Górze”

Termin składania ofert: 5 maja 2010 roku, godz. 12:00

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Plik ogłoszenia [plik pdf]

Plik SIWZ [plik pdf]

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1
„W związku z przetargami, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zwracam się z pytaniami czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w SIWZ:
Załącznik nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań technicznych” poz. 2 Notebook – ilość 19 sztuk jest:
Dysk twardy: 250 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera.
(rozwiązanie to pochodzi z notebooków profesjonalnych i w znacznym stopniu podnosi cenę, a w przeznaczeniu edukacyjnym nie jest to istotny parametr)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis:
Dysk twardy: 250 GB SATA, 5400 obr./min.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dysku twardego 250GB SATA, 5400 obr/min.

Zmiany w SIWZ:

Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni komputerowej dla ODN w Zielonej Górze” znak ODN-341/07/10.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wymagań technicznych (Załączniku nr 5), w pozycji nr 2 „Notebook – ilość 19 szt”, w pozycji Dysk twardy zmienia się wymagane minimalne parametry techniczne komputerów z „250 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera” na 250GB SATA, 5400 obr/min.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [plik pdf]


ODN/ZP.1/09

Uwaga:
W dniu 24.06.2009 r., dołączono przedmiar Remont dachu, pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Numer: ODN/ZP.1/09

Tytuł: „Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego”

Termin składania ofert: 10 lipca 2009 roku, godz. 12:00

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Plik ogłoszenia [plik pdf]

Plik SIWZ [plik pdf]

Projekt budowlany obejmujący:

 1. projekt konstrukcyjno architektoniczny wraz z opisem technicznym, [plik pdf]
 2. projekt instalacji wewnętrznych wraz z opisami technicznymi, [plik pdf]
 3. aneks do projektu budowlanego wraz z opisami, [plik pdf]
 4. specyfikacje techniczne, [plik pdf]
 5. projekt budowlany remontu pokrycia dachowego, [plik pdf]
 6. specyfikację techniczną remontu pokrycia dachu. [plik pdf]

Przedmiary:

 1. przedmiar robót architektura, [plik pdf]
 2. przedmiar robót instalacji centralnego ogrzewania, [plik pdf]
 3. przedmiar robót instalacji oddymiania, [plik pdf]
 4. przedmiar robót instalacji wodnokanalizacyjnych, [plik pdf]
 5. przedmiar robót instalacji elektrycznych, [plik pdf]
 6. przedmiar Remont dachu. [plik pdf]

Odpowiedzi na pytania oferentów (2.07.2009r.) [plik pdf]

Rozstrzygnięcie przetargu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.07.2009r.) [plik pdf]Opublikował: Małgorzata Ostafińska
Publikacja dnia: 24.08.2018
Podpisał: Małgorzata Ostafińska
Dokument z dnia: 24.08.2018
Dokument oglądany razy: 5 186