KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

"NASZA ZIEMIA ZIELONA I CZYSTA"

Góry śmieci, skażona gleba, zatrute wody i zanieczyszczone powietrze - to efekty braku świadomości ekologicznej z poprzednich dziesięcioleci.

Sytuacji tej nie poprawimy w ciągu roku, nie uświadomimy w krótkim czasie dzieci, młodzieży i dorosłych. Ekologii musimy uczyć się w każdym wieku i nie tylko w szkole. Ekologia musi wyjść poza mury szkoły. Dlatego też działania uczniów Szkoły Podstawowej w Cybince na rzecz ekologii są prezentowane podczas obchodów Dnia Ziemi w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w formie wystawy i ekologicznych przedstawień. Wystawa przygotowywana jest pod takim samym hasłem jak konkurs ekologiczno - przyrodniczy. Składa się ona z części dokumentującej przedsięwzięcia szkoły oraz zawiera wytwory wykonane przez uczniów z surowców wtórnych.

Wyżej wspomniany konkurs ekologiczno-przyrodniczy pod hasłem "Nasza Ziemia zielona i czysta" odbywa się w szkole od trzech lat w tygodniu poprzedzającym obchody Dnia Ziemi. Celem konkursu jest:

Konkurs prowadzony jest w trzech poziomach - klasy 4, klasy 5, klasy 6. Na każdy poziom przeznaczona jest jedna godzina lekcyjna. Zadania wykonywane przez uczniów ocenia jury w skład, którego wchodzą przedstawiciele: Nadleśnictwa w Cybince, CZG-12, firmy skupującej surowce wtórne oraz Dyrektor Szkoły. Nagrody dla zespołów reprezentujących poszczególne klasy sponsoruje CZG - 12 i Nadleśnictwo w Cybince.

Przesyłamy komplet konkursowy dla klasy 4 w skład, którego wchodzą:

Przesyłamy również zestawy zadań dla klasy 5 i 6.

Konkurs jest przygotowany i prowadzony przez:


Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas IV

NASZA ZIEMIA ZIELONA I CZYSTA

W konkursie biorą udział klasy czwarte. Każda klasę reprezentuje 4-5 osobowa drużyna , drużyny zajmują miejsca przy stolikach .Zadania konkursowe ocenia jury w składzie :
1.........................................................................
2........................................................................
3........................................................................

Konkurs przygotowały i prowadzą :.......................................................................................................................

I konkurencja – Prezentacja przygotowanego (wcześniej) hasła ekologicznego

punktacja 1-3 punkty

II konkurencja- Drużyny otrzymują po trzy koperty z puzzlami „liści drzew” , po ułożeniu i przyklejeniu należy na kartce zapisać nazwę drzewa oraz nazwę jego owocu .

punktacja 1-3 punkty

III konkurencja – Przedstawiciel każdego zespołu głośno czyta lub recytuje wiersz o tematyce ekologicznej (przygotowany wcześniej)

punktacja 1-3 punkty

IV konkurencja – Każda drużyna wybiera po trzy numery pytań typu prawda- fałsz z zestawu 10-ciu zadań.

punktacja 1-3 punkty

V konkurencja – Drużyny prezentują przygotowany wcześniej strój z papieru .

punktacja 1-3 punkty

VI konkurencja – Każda drużyna wybiera po 3 zagadki ( od 1 do 10 ) z zestawu „Co to za ptak”

punktacja 1-3 punkty

VII konkurencja – Jak segregujemy papier? Drużyny otrzymują rozsypankę z nazwami rzeczy , które nadają się do powtórnego wykorzystania , czyli co wrzucamy do niebieskiego pojemnika , a które nie. Po dokonaniu wyboru przyklejają na papierze .

punktacja 1-3 punkty


Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas V

I konkurencja – prezentacja przygotowanego hasła ekologicznego

punktacja 1-3 punkty

II konkurencja - Drużyny otrzymują po 3 koperty z puzzlami roślin chronionych , po ułożeniu i przyklejeniu należy na kartce zapisać nazwy tych roślin i porę roku w której zakwitają .

punktacja 1-3 punkty

III konkurencja – Przedstawiciel każdego zespołu głośno czyta lub recytuje wiersz o tematyce ekologicznej .

punktacja 1-3 punkty

IV konkurencja – Każdy zespół otrzymuje kopertę z wyrazami , z których należy ułożyć i przykleić dwa hasła ekologiczne .

punktacja 1-3 punkty

V konkurencja – Drużyny prezentują przygotowany wcześniej strój z papieru .

punktacja 1-3 punkty

VI konkurencja – Jak segregujemy szkło? Drużyny otrzymują rozsypankę z nazwami rzeczy , które nadają się po powtórnego wykorzystania , czyli co wrzucamy do zielonego pojemnika , a co nie . Po dokonaniu wyboru przyklejają na papierze .

punktacja 1-3 punkty

VII konkurencja – Drużyny otrzymują kartki i wykonują ciekawe ozdoby .

punktacja 1-3 punkty


Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas VI

I konkurencja – prezentacja przygotowanego hasła ekologicznego .

punktacja 1-3 punkty

II konkurencja – Drużyny mają rozpoznać nazwy 3 zwierząt przedstawionych na rysunkach i podać nazwy parków narodowych z którymi są kojarzone .

punktacja 1-3 punkty

III konkurencja – Przedstawiciel zespołu głośno czyta lub recytuje wiersz o tematyce ekologicznej .

punktacja 1-3 punkty

IV konkurencja – Drużyny otrzymują koperty z rozsypanką matematycznych zadań ekologicznych. Należy udzielić 5-ciu poprawnych odpowiedzi .

punktacja 1-5 punktów

V konkurencja – Drużyny wyjaśniają pisemnie znaczenie podanych na kartkach skrótów .

punktacja 1-3 punkty

VI konkurencja – Zadanie polega na wylosowaniu 3 znaków z Zestawu znaków ekologicznych umieszczanych na opakowaniach i wyjaśnieniu ich znaczenia .

punktacja 1-3 punkty

VII konkurencja – Drużyny prezentują przygotowany wcześniej strój z papieru .

punktacja 1-3 punkty


Odpowiedzi do zadań

Klasa IV

II konkurencja

IV konkurencja

Pytania prawda-fałsz
1.W rezerwatach przyroda zachowana jest w niezmienionej postaci . Nie wolno tam pielęgnować roślin i zwierząt .(P)
2.Przyjacielen środowiska jest ten kto wyrzuca śmieci w krzaki , żeby nie było ich widać .(F)
3. Filtry zakładane na fabryczne kominy przepuszczają trujące pyły i gazy do atmosfery .(F)
4.W czasie suszy można wchodzić do lasu i rozpalać ogniska . (F)
5.W parkach narodowych ludzie opiekują się roślinami i zwierzętami .(P)
6.W Polsce mamy ponad 20 parków narodowych m.in. Białowieski , Ojcowski , Kampinowski ,Woliński,..(P)
7.Nie chronimy w Polsce takich drzew jak: cis , limba , brzoza ojcowska .(F)
8.Jestem przyjacielem środowiska , bo kupuję napoje tylko w szklanych butelkach .(P)
9.Nie wolno segregować śmieci bo to jest szkodliwe dla środowiska .(F)
10.Wypalanie traw należy wykonywać wiosną i jesienią .(F)

VI Konkurencja - Zagadka –ptak ( Zestaw zagadek )
1. Jest nieduża czarno-biała.
Lata szybko niczym strzała.
W locie mucha się pokrzepi.
W locie mucha się pokrzepi.
(jaskółka)
2. Gniazdko ma w górach na nagiej skale.
Ponad halami lata wytrwale
i wypatruje bacznie z wysoka ,
czy gdzieś nie sunie zając w podskokach. ( orzeł )
3. Mieszka w Polsce zimą , latem
Gąsienice je włochate ,
Bo za nimi wprost przepada ,
W cudzych gniazdach jaja składa . (kukułka)
4. Ja nie śpiewam jak kanarek
Piórka moje zwykłe szare.
No i po swojemu ćwierkam ,

Do okienka twego zerkam .
(wróbel)

5. Ma okrągłe oczy ,
Świetnie widzi w nocy ,
I widzi i słyszy ,
Poluje na myszy .
( sowa , puchacz )
6. W czerwonych butach po łące chodzę ,
Czasem przystanę na jednej nodze .
I łypnę okiem , przekrzywię głowę.
Czy już śniadanie dla mnie gotowe?
( bocian )
7. Choć nie jest kowalem , umie kuć wytrwale
Choć nie jest doktorem , leczy drzewa chore .
( dzięcioł )
8. Puchata , czubata z północy przylata
Przyjmij zimowego gościa czym chata bogata .
( jemiołuszka )
9. Mieszka przy ziemi , pod niebem śpiewa ,
Jego piosenka wiosnę przywiewa .
( skowronek )
10. Ptaszki z zimnej krainy – jedzą korale jarzębiny .
Krasne jak twoja kamizelka .
Ile przeleciałeś mil? Wiemy jesteś ............( gil )

Konkurencja VII - zadania do pocięcia na paski ( rozsypanka )

DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA LUB WORKA NA PAPIER WKŁADAMY :

KATEGORYCZNIE DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA LUB WORKA NA PAPIER NIE WRZUCAMY :


KARTA PUNKTACJI ZADAŃ KONKURSOWYCH KLAS IV

Nr
konkurencji

Nazwa
konkurencji

Max.
liczba
punktów

Punktacja

Klasa IVa

Klasa IVb

Klasa IVc

I

Hasło ekologiczne

3

 

 

 

II

Puzzle drzew

3

 

 

 

III

Wiersz ekologiczny

3

 

 

 

IV

Pytania prawda - fałsz

3

 

 

 

V

Strój z papieru

3

 

 

 

VI

Zagadka - ptak

3

 

 

 

VII

Segregowanie papieru

3

 

 

 

RAZEM

 

 

 

MIEJSCE

 

 

 

Cybinka dn. ...............................
Podpisy Jury